Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑΣ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣΚΟΠΙΟ (1928).