ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Νάξου 84 & Κολιάτσου
210-223689
    ΘΕΑΤΡΟ ΗΒΗ Σαρρή 27, Ψυρρή
210-3215127
    ΘΕΑΤΡΟ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ Παρασκευ.& Κ.Παλαμά, Περιστέρι
210-5773666
    ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ Φρυνίχου 14, Πλάκα
210-3222464
    ΘΕΑΤΡΟ Βασιλίσσης Σοφίας 54
210-7210045
    ΚΑΛΟΥΤΑ Πατησίων 240
210-8611311
    ΚΑΠΠΑ Κυψέλης 2
210-8831068
    ΚΑΡΕΖΗ ΤΖΕΝΗ Ακαδημίας 3
210-3636144
    ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ Φρυνίχου 14, Πλάκα
210-3222464
 
1     2     3     4     5     6     7     8